Wycofanie zgód marketingowych

Wycofanie zgód marketingowych

Na tej stronie umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i realizację pozostałych przysługujących Ci praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W celu cofnięcia zgody lub realizacji przysługującego Ci prawa, prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej.


Dane zgłaszającego

Wycofywane zgody
Oświadczenie