Ubezpieczenie mieszkania: o czym warto pamiętać? - SENTO - Poczuj to.

Zakup mieszkania masz za sobą? Przed Tobą kolejne wyzwanie - ubezpieczenie wymarzonego M. Dowiedz się na co zwracać uwagę podczas wyboru polisy dopasowanej do Ciebie i twojego mieszkania.

Zakres ubezpieczenia mieszkania, wysokość składki, wyłączenia, czas trwania, a także świadczenia to informacje zawarte w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Dokument ten może mieć od kilku do kilkunastu stron, a zapoznanie się z nim wymaga czasu oraz podstawowej wiedzy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?

ubezpieczenie mieszkania

Dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb

Standardowe ubezpieczenie mieszkania obejmuje zabezpieczenie lokalu oraz jego wyposażenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku, a także zdarzeń losowych, określonych w umowie. Większość z nich to katastrofy związane ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak pożar, powódź, trąba powietrzna, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi. Warto jednak pamiętać o ubezpieczeniu mieszkania od katastrof bardziej prawdopodobnych, na przykład jeśli nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej lokal powinien być ubezpieczony od powodzi.

ubezpieczenia mieszkania - pożar

Agencje ubezpieczeniowe mogą indywidualnie ustalać w jakich przypadkach ich odpowiedzialność jest wyłączona. Wypłacenie odszkodowania może ulec komplikacji w sprawach trudnych do rozstrzygnięcia, na przykład w przypadku pożaru powstałego w skutek działania osób trzecich, polisa zostanie wypłacona po udowodnieniu winy. Poszkodowany nie dostanie odszkodowania jeśli pożar wybuchł z jego zaniedbania, do którego mogła przyczynić się wadliwa instalacja elektryczna bądź nieregularnie czyszczony komin. Przed wyborem ubezpieczyciela warto zatem dokładnie zapoznać się z ofertami, cenami, a także wyłączeniami zawartymi w OWU i wybrać ochronę dopasowaną do naszych potrzeb.

Poświęć czas na analizę

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na konstrukcję umowy, która składa się z dwóch części: podstawy oraz rozszerzenia. Pierwszy element polisy dotyczy ochrony murów i elementów stałych, głównie od powodzi oraz pożaru. W zależności od ubezpieczyciela w podstawie znajdują się inne punkty podlegające ochronie, a im lista jest dłuższa, tym mniej rozszerzeń należy dokupić.
Najważniejsze w ubezpieczeniu mieszkania jest określenie maksymalnej wysokości odszkodowania, które będzie wypłacone w przypadku szkody. Suma ubezpieczenia (inaczej limit odpowiedzialności lub suma gwarancyjna) jest zazwyczaj ustalana przez ubezpieczającego, który wycenia wartość majątku na podstawie cen rynkowych w danym mieście i regionie. Warto pamiętać, iż w przypadku gwałtownego wzrostu cen nieruchomości wartość mieszkania jest większa, dlatego koniecznością jest dokupienie ubezpieczenia, tak aby mieć pełną ochronę. W przypadku zabezpieczania rzeczy ruchomych (wyposażenie domu, cenne przedmioty, sprzęt AGD) sumuje się ich wartość. Jeśli kwota przekracza maksymalny próg ustalony przez firmę ubezpieczeniową, wartość przedmiotów, a także to, czy są odpowiednio chronione, na przykład posiadają system alarmowy, zostaje oceniona przez przedstawiciela towarzystwa.

ubezpieczenia mieszkań

Ponadto, za dodatkową opłatą można wykupić OC (Odpowiedzialność Cywilna), przydatne w momencie, gdy to my wyrządzimy szkodę sąsiadowi, na przykład zalewając mu mieszkanie. Wtedy to ubezpieczalnia jest zobligowana do wypłacenia odszkodowania.
Dokładne zapoznanie się z umową, dobrze dobrany zakres ubezpieczenia, a także wysokości polisy może nie wystarczyć, jeśli sami nie zadbamy o nasze mieszkanie. W wielu agencjach ofeujących ubezpieczenie mieszkań wymogiem jest posiadanie przynajmniej dwóch zamków w drzwiach, które mają odpowiednią jakość i atesty. Drzwi balkonowe, okna, wejście na strych, a nawet otwór dachowy powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie było możliwości otwarcia ich bez użycia siły. Wiele zakładów ubezpieczeniowych nie wypłaca odszkodowania jeśli nie ma śladów wtargnięcia siłą do środka. Mieszkanie na parterze w polityce ubezpieczalni może mieć wymagane dodatkowe zabezpieczenia takie jak żaluzje antywłamaniowe, bądź kraty.

ubezpieczenie mieszkań

Nie zwlekaj! Działaj

W Świadczeniu opisana jest dokładna procedura ubiegania się o odszkodowanie, która w każdej agencji może być inna. Zmianie nie ulega ogólny schemat działania, który wygląda następująco:

  • zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi,
  • udokumentowanie zniszczeń na zdjęciach,
  • wizyta przedstawiciela ubezpieczenia, który wyceni straty, a także oceni rozmiar uszkodzenia,
  • przekazanie agencji paragonów, faktur za uszkodzone mienie,
  • przekazanie raportów interweniujących służb - straż pożarna, policja,
  • oczekiwanie na informację o przyznaniu odszkodowania oraz jego sumie,
  • w przypadku odmowy odszkodowania, istnieje możliwość odwołania się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

ubezpieczenie mieszkania - szczesliwi bo ubezpieczeni

Jeśli chcecie podzielić się ze mną swoimi spostrzeżeniami, zapraszam do kontaktu na sentoslaw@sento.pl.  

Do następnego!

 

Zamknij

Sento dołącza do Grupy
Dom Development

1 lipca LIDER rynku mieszkaniowego w polsce,
dom development s.a. nabył pakiet większościowy akcji sento s.a.